Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Urszula Augustyn


Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 14:18Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 13:01Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 11 marca 2015 roku.

Chronimy Dzieci - inauguracja programu certyfikacji placówek oświatowych Fundacja Dzieci Niczyje Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-12 08:19Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2086, 2829 i 2943). Poseł Urszula Augustyn:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo Posłowie! Mam wielką przyjemność... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:36Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Urszula Augustyn:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Po drugim czytaniu do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wpłynęło... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-11 09:16Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2085 i 2471). Poseł Urszula Augustyn:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Pani Minister! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Jak państwo widzicie, materia jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 17:24Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2085 i 2471). Poseł Sprawozdawca Urszula Augustyn:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 16:48Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Urszula Augustyn:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Trudno nie zauważyć faktu, że konsolidacja sektora chemicznego nastąpiła, prawda? Mamy silną spółkę, silną grupę, która składa się z kilku podmiotów. Mam nadzieję, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 11:57Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2315 i 2391). Poseł Urszula Augustyn:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Minister! Koleżanki i Koledzy! Po pierwsze, wrócę jeszcze raz do zdania, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 10:10Poseł Urszula Augustyn - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2315 i 2391). Poseł Urszula Augustyn:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Otóż chciałabym zacząć od tego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 09:48