Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tomasz Szymański


Data wpływu W sprawie
2015-09-24 w sprawie likwidacji skutków suszy
2015-08-25 w sprawie ustalania obwodów rybackich rzek
2015-08-25 w sprawie projektu ustawy Prawo wodne
2015-08-25 w sprawie projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
2015-07-15 w sprawie staży dla osób niepełnosprawnych
2015-07-15 w sprawie programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
2015-07-15 w sprawie suszy na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
2015-06-03 w sprawie zmiany algorytmu finansowania warsztatów terapii zajęciowej
2015-06-03 w sprawie uwzględnienia istotnych przedsięwzięć infrastrukturalnych w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"
2015-06-01 w sprawie porozumień dotyczących wykonywania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawieranych przez właściwy organ gminy z naczelnikiem urzędu skarbowego
2015-06-01 w sprawie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa
2015-05-12 w sprawie wpisania na listę inwestycji przeznaczonych do realizacji w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023" drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Toruń
2015-05-12 w sprawie projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2015-03-10 w sprawie negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
2014-07-31 w sprawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
2014-07-31 w sprawie kształcenia medycznego w Polsce
2014-06-26 w sprawie uruchomienia programów pomocowych dla zwalnianych nauczycieli
2014-06-26 w sprawie stanu technicznego infrastruktury energetycznej
2014-06-26 w sprawie wprowadzenia zmian w prawie w zakresie odpadów elektrycznych i elektronicznych
2014-06-26 w sprawie uprawiania sportów walki przez dzieci
2014-06-26 w sprawie kontroli serwisów internetowych udostępniających gry hazardowe online
2014-06-26 w sprawie zniesienia odpłatności za drugi kierunek studiów
2014-06-20 w sprawie funkcjonowania PKP SA
2014-06-05 w sprawie e-posterunku
2014-06-05 w sprawie adresu do korespondencji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod adresem domowym