Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Szymański


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1795) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 16:07


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

"Informacja na temat wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w związku z zakończeniem nadawania 23 lipca 2013 roku sygnału analogowego i rozstrzygnięcia postepowań dotyczących uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sygnale pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-22 13:02


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 1794) - uzasadnia Minister Edukacji Narodowej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-11 08:06


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 11:01


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat procesu cyfryzacji radiofonii w Polsce.Referują: - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, - Prezes Grupy RMF. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 13:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druki nr 1331 i 1596). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-27 08:28


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o dostępie do Internetu (w tym o jego kosztach) w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: szkół, prokuratury, policji, sądów - kontynuacja.Referują: - Minister Sprawiedliwości, - Prokurator Generalny, - Minister Edukacji Narodowej, - Komendant Główny Policji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 11:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o funkcjonowaniu ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.Referują: - Minister Sprawiedliwości, - Prokurator Generalny, - Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 11:01


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661) - uzasadnia poseł Krystyna Ozga. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 10:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Ministra Administracji i Cyfryzacji do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii (druk nr 1664) - uzasadnia poseł Beata Kempa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 13:00