Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Szymański


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk nr 2185) - uzasadnia poseł Marek Balt.Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 12:30


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 2177). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 12:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o cyfryzacji i informatyzacji szkół podstawowych z uwzględnieniem programu „Mistrzowie kodowania”.Referują: - Minister Edukacji Narodowej, - Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 11:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne” - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o poziomie cyfryzacji oraz wykorzystaniu nowych technologii telekomunikacyjnych w Polsce przez obywateli oraz firmy z uwzględnieniem raportu „Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji”.Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 11:28


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o potencjalnych barierach przy aktualizowaniu bazy ubezpieczonych w systemie eWUŚ - referuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 14:05


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat procesu cyfryzacji radiofonii w Polsce - kontynuacja.Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 10:35


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726 i 1989). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 08:09


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. - przedstawia przewodnicząca Komisji poseł Julia Pitera. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 11:07


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o stanie prac nad podpisaniem europejskiego porozumienia w sprawie sytemu e-Call. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Kierownik Instytutu Transportu Samochodowego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 12:04