Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Szymański


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 2960) - uzasadnia poseł Waldemar Sługocki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 12:13


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji. Rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały wzywającej Ministra Administracji i Cyfryzacji do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii (druk nr 1664). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (druk nr 2171) - uzasadnia poseł Armand Kamil Ryfiński.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (druk nr 2482) - uzasadnia poseł Roman Kotliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 12:33


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Ministra Administracji i Cyfryzacji do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii (druk nr 1664) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o realizacji projektów budowy sieci Internetu szerokopasmowego w Polsce.Referują: Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 11:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283) - uzasadnia poseł Zbigniew Girzyński.Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1651) - uzasadnia senator... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 13:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o stanie informatyzacji administracji publicznej - referuje Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:Część budżetowa 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrówa) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,d) dotacja podmiotowa z zał. nr 9 dotycząca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 12:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o strategii cyfryzacji telewizji naziemnej oraz ocena skutków dotychczasowych działań w ramach wdrażania tego procesu.Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 12:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

"Informacja na temat awarii systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej, która miała miejsce w trakcie liczenia głosów oddanych na kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu w dniu 7 września 2014 roku". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 12:03