Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Szymański


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat stanowiska Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie rekomendacji zawartych w raporcie „Cyfrowa przyszłość Polski - fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji” - referuje Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 14:32


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki nr 2676 i 3016). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 08:47


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 11:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji na temat bezpieczeństwa przekazywania danych i informatyzacji głównych polskich urzędów i instytucji państwowych przez spółkę Unizeto Technologies, której prezesem jest Andrzej Bendig-Wielowiejski -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 11:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027) - uzasadnia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Hubert Łaszkiewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 14:01


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 3013). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 10:48


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o stanie realizacji ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 11:17


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk nr 2676) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Piotr Tomański. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 13:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 10:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

„Brak reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty należnych rekompensat dla rolników.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:31