Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Lenz


Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 15:50

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 12:47

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 17:49

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699). Poseł Tomasz Lenz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed chwilą usłyszeliśmy bardzo ważne wystąpienie przypominające o tym, że pod projektem podpisało... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 18:36

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym zwrócić się z pytaniem, czy wobec trudnej sytuacji na Ukrainie - cały czas jest ona niestabilna, cały czas jest zagrożenie dalszą eskalacją walk i trudności, które mogą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 10:50

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! W dzisiejszej debacie padło wiele krytycznych opinii wobec polityki zagranicznej w ostatnich latach, natomiast niektóre wypowiedzi, jak wiemy, wzbudzały wiele emocji na tej sali. Trudno... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 18:58

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023). Poseł Tomasz Lenz:     Bardzo krótko.     Panie pośle, ja zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć pana pokrętnej argumentacji, że demokracja jest po to, żeby ukrywać swoje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 16:26

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023). Poseł Tomasz Lenz:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Debatujemy dzisiaj o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Jak zwykle przy tego rodzaju projektach obecnych jest sporo emocji. Z ust jednego z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 16:12

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Uczestniczymy w debacie, a więc wymianie poglądów, często różnych. Mamy różne spojrzenia na wiele spraw, ale nie sposób nie odnieść się do wystąpienia pana posła... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 22:45

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 09:29

Zobacz także: