Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Lenz


Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Lenz:     Dziękuję, panie marszałku.     Przedstawiono już tutaj wiele opinii i uwag dotyczących kwestii związanych z zapobieganiem bezrobociu wśród młodzieży i sytuacji, jaką polska młodzież, ale także europejska młodzież ma na rynku pracy. Oprócz wielu demagogicznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 21:28

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Tomasz Lenz:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Muszę powiedzieć, że po raz drugi mam tę przyjemność występować po pani poseł Krystynie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Lenz:     Bardzo dziękuję, panie pośle. Wszystko jest jasne. Hotel Bristol wybrała Rosyjska Federacja Piłkarska i naprawdę nie mieliśmy na to wpływu. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tej sprawie, że Rosja będzie grała na tych mistrzostwach, tak już jest. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana posła Schreibera, który nie tylko ostrzegł nas przez najazdem kibiców z Rosji, ale także zadał ważne pytanie, w jego mniemaniu, jak rozumiem, dlaczego mecz Polski z Rosją odbywa się w dniu święta narodowego Federacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Pytanie do wnioskodawcy: Czy związek zawodowy ˝Solidarność˝ podejmie trud... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Aż chce się przypomnieć słowa przysięgi poselskiej: czynić wszystko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Tomasz Lenz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kontynuujemy projekt, jakim jest Partnerstwo Wschodnie, projekt tak istotny. Także z powodu tego projektu popieramy politykę Radosława Sikorskiego oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Tomasz Lenz:     Znając skrupulatność pana marszałka, zawsze trzeba czekać.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić się z pytaniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W jakich programach w ramach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Lenz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Okres polskiej prezydencji, który właśnie minął, to okres, w którym dużo uwagi poświęcaliśmy kwestiom polityki wschodniej. Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej to okres rozwinięcia i próby poszukania jeszcze lepszego modelu funkcjonowania Partnerstwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 22:36

Zobacz także:Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Tomasz Lenz:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy! Na tej sali dzisiaj padało często słowo suwerenność. Można powiedzieć, że wielu parlamentarzystów próbowało tym słowem wręcz wycierać sobie usta.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: