Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Teresa HoppePoseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

33 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Teresa Hoppe:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszystkie pytania, które ostatnio słyszeliśmy, dotyczyły południowych regionów Polski, akwenów, które ciągle robią nam jakieś niespodzianki. Ja natomiast chciałabym dowiedzieć się, jak zadziałał rejonowy system ostrzegania w miniony... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 15:25

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 22:24

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 17:35

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

32 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 3463). Poseł Teresa Hoppe:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska wobec rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 20:38

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 17:39

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Teresa Hoppe:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 20:27

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Teresa Hoppe:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przeciwnicy energetyki wiatrowej twierdzą, że jest ona szkodliwa dla zdrowia, dlatego nie powinno się jej lokalizować w pobliżu zabudowań. Wiemy, że elektrownie wiatrowe generują hałas, w tym infradźwięki. Nie słyszałam jednak o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 08:32

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Teresa Hoppe:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W związku z przedstawioną przez pana informacją oraz w związku z pytaniami, które wypływają w naszej debacie, pragnę zapytać: Od kiedy rolnicy, nasi, polscy, ponoszą straty wynikające z wprowadzenia embarga na produkty rolne? Dziękuję... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-31 23:22

Zobacz także:Poseł Teresa Hoppe - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druki nr 2403 i 2407). Poseł Teresa Hoppe:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie roślin. Poprawka wniesiona... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 21:45

Zobacz także: