Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Jarmuziewicz


Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 15:10

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319). Poseł Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 18:21

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1507 i 1723). Poseł Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 18:30

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1572 i 1660). Poseł Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska po dość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-14 11:58

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 21:40

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 21:28

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA przy budowie autostrady A2 oraz podwykonawców spółki Poldim SA przy budowie autostrady A4. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 10:50

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA przy budowie autostrady A2 oraz podwykonawców spółki Poldim SA przy budowie autostrady A4 (druk nr 1180). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-24 12:19

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1183 i 1230). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-20 21:48

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! 12 lat temu obraliśmy model, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 19:37

Zobacz także: