Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tadeusz Iwiński


Data wpływu W sprawie
2015-09-27 w sprawie współpracy Polski z organizacjami międzynarodowymi w rozwiązywaniu kryzysu migracyjno-uchodźczego
2015-08-31 w sprawie sytuacji Państwowego Instytutu Wydawniczego
2015-07-23 w sprawie Krajowego Programu Kolejowego 2014-2023 (na przykładzie Warmii i Mazur oraz Rail Baltica)
2015-05-10 w sprawie nadzoru nad Grupą Kapitałową Energa SA i jej spółkami (na przykładzie sytuacji na Warmii i Mazurach)
2015-05-04 w sprawie postępu prac nad dostosowaniem zapisów ustawowych dotyczących emerytur częściowych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r.
2015-03-24 w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną środowiska (na przykładzie miasta i gm. Korsze na Warmii i Mazurach)
2015-02-15 w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitali powiatowych będących spółkami prawa handlowego (na przykładzie szpitala w Giżycku)
2015-01-23 w sprawie minimalnej płacy regionalnej
2014-12-23 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
2014-12-15 w sprawie finansowania dodatków dla pracowników socjalnych
2014-10-01 w sprawie sytuacji placówek resortowej służby zdrowia, na przykładzie szpitala MSW w Olsztynie
2014-08-18 w sprawie pośmiertnego awansowania Jana Karskiego do stopnia generała brygady w uznaniu jego zasług wojennych
2014-08-06 w sprawie wzrostu uposażenia cywilnych pracowników Policji
2014-07-17 w sprawie stanu infrastruktury kolejowej w północno-wschodniej Polsce, na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego
2014-07-07 w sprawie wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Policji
2014-06-18 w sprawie naruszania standardów ochrony środowiska na przykładzie tajemniczej budowy nad jeziorem Łaśmiady na Pojezierzu Ełckim
2014-06-09 w sprawie potrzeby dalszej ochrony łosi w Polsce
2014-03-24 w sprawie poważnych opóźnień w budowie szybkiej kolei Rail Baltica
2014-03-14 w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce
2014-02-14 w sprawie usuwania pomników żołnierzy radzieckich w Polsce i wpływu takich działań na stosunki Polski z Federacją Rosyjską (na przykładzie Pieniężna, na Warmii i Mazurach)
2014-01-13 w sprawie potrzeby działań interwencyjnych rządu w sytuacji likwidacji dużej liczby miejsc pracy (na przykładzie Szczytna, na Warmii i Mazurach)
2013-12-30 w sprawie (nie)przestrzegania art. 95 Konstytucji RP
2013-11-29 w sprawie sposobu naliczania podatku rolnego
2013-11-29 w sprawie określenia właściwości Marszałka Województwa (lub Urzędu Marszałkowskiego) do wnoszenia przez przedsiębiorców opłaty produktowej
2013-09-24 w sprawie (nie)konstytucyjności zapowiedzi rządu utrzymania do końca 2016 r. wyższych stawek podatku VAT