Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tadeusz Arkit


Data wpływu W sprawie
2013-06-07 w sprawie liczebności klas nauczania początkowego
2013-05-14 w sprawie postępów działań legislacyjnych zmierzających do rozwiązania problemu unikania płacenia podatku dochodowego przez spółki kapitałowe wykorzystujące możliwość przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną, a następnie przeniesienia większości akcji spółki komandytowo-akcyjnej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, tworzonego na potrzeby tej transakcji
2013-04-04 w sprawie nadania osadom ściekowym statusu biomasy
2013-03-06 w sprawie podatku od sprzedaży towarów przez Internet prowadzonej przez osoby fizyczne
2013-02-22 w sprawie możliwości wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia dla osób wyruszających na wyprawy górskie
2013-02-22 w sprawie obowiązku sprzątania dróg po zdarzeniach, kolizjach i wypadkach drogowych
2013-02-22 w sprawie wprowadzenia niższej stawki podatku VAT dla wydawców e-booków
2013-01-23 w sprawie sposobu obliczania liczby pracowników podlegających ochronie zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych
2013-01-14 w sprawie ulg podatkowych
2013-01-14 w sprawie znakowania mięsnych i wędliniarskich produktów spożywczych
2013-01-04 w sprawie wysokich stawek opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu między Polską a krajami z poza Unii Europejskiej, w szczególności z Ukrainą i Białorusią
2012-12-14 w sprawie wykonywania zawodu ratownika narciarskiego
2012-11-15 w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
2012-11-12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski
2012-11-09 w sprawie procesu prywatyzacyjnego Uzdrowiska Wysowa SA
2012-09-14 w sprawie nieuprawnionego pobierania od studentów opłat za egzaminy przez część uczelni wyższych
2012-08-30 w sprawie sposobu ekologicznie bezpiecznego postępowania z odpadami z procesów oczyszczania spalin w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych i konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących procedur badania takich odpadów przed ich ewentualnym skierowaniem do składowania
2012-08-29 w sprawie braku insuliny w aptekach
2012-06-14 w sprawie możliwości ustanowienia programów pomocowych przeznaczonych na zrównoważenie rozwoju polskiej wsi w kolejnej perspektywie finansowej
2012-05-25 w sprawie realizacji obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-05-09 w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
2012-04-12 w sprawie zmian w przepisach o czasie pracy
2012-03-14 w sprawie zmiany statutu szkoły na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Libiążu
2012-02-28 w sprawie interpretacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-02-28 w sprawie możliwości wydzierżawienia nieruchomości znajdującej się na terenie byłej jednostki wojskowej położonej w Oświęcimiu przy ul. Rotmistrza Pileckiego 37 przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu do celów dydaktycznych