Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2244 i 2522). Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zgodnie z decyzją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 10:57Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas drugiego czytania została złożona jedna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-11 18:35Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2162 i 2413). Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-07 18:49Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od dłuższego czasu rośnie import węgla kamiennego, szczególnie z państw niepodejmujących wysiłków w zakresie ochrony klimatu. Taki surowiec jest konkurencyjny cenowo, ponieważ koszt jego wydobycia nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:57Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

10, 11 i 12 punkt porządku dziennego:   10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza (druk nr 512).   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 22:03Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2012 (druk nr 1449) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2211). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-07 09:31Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Bardzo krótko chciałbym powiedzieć, że podczas... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-07 08:31Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałbym troszeczkę, myślę, uporządkować te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-07 06:55Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273). Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 16:59Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druki nr 2119 i 2163). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 08:43