Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: ,,Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku” (druk nr 1999) - przedstawia Prezes Rady Ministrów.Rozpatrzenie rządowego dokumentu: ,,Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku” (druk nr 2939) - przedstawia Prezes Rady Ministrów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 10:12


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń szczytu klimatycznego, który odbył się w Brukseli w dniach 23-24 października 2014 r. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 09:02


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów na temat planów likwidacji kopalń węgla kamiennego w Brzeszczach, Bytomiu, Gliwicach i Rudzie Śląskiej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 13:35


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego - przedstawiają: - Minister Gospodarki, - Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 12:07


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie informacji w sprawie reformy polskiej metrologii.Przedstawiają: - Minister Gospodarki, - Prezes Głównego Urzędu Miar. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 09:22


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 12:02


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Seantu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 19:31


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2856) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Gadowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-25 16:15


Komisja Gospodarki (GOS)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2856) - uzasadnia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 13:08


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:1) część budżetowa 20 – Gospodarka:a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9,d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 09:38