Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 09:04


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2015 roku - przedstawiają Minister Finansów i Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:05


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 11:04


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druk nr 3292) - uzasadnia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 18:07


Komisja Gospodarki (GOS)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3249) - uzasadnia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 14:06


Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja o sytuacji polskiej branży motoryzacyjnej i sieci dealerskich w świetle krajowej polityki regulacyjnej, przedstawiają: - Minister Gospodarki, - Minister Finansów, - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 09:30


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie reformy polskiej metrologii. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 09:33


Komisja Gospodarki (GOS)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3062) - uzasadnia poseł Grzegorz Tobiszowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 11:35


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 13:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi - przedstawia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 10:02