Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 170, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 180, 186, 190, 193, 194, JOIN(2015) 12, 13).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 11:37


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.Rozpatrzenie (w trybie 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wspólnego dokumentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 12:41


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej ds. umów handlowych UE z państwami trzecimi (TTIP, CETA, TISA).Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168, JOIN(2015) 10).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 16:28


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. (druk nr 3289) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 09:22


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2015 roku - przedstawiają Minister Finansów i Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:05


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141). Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Zalecenia w sprawie zalecenia Rady w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 10:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 58, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 129, 130, 134, JOIN(2015) 8).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 11:35


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109) - uzasadnia poseł Stanisław Kalemba. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 10:29


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:00


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 720, COM(2015) 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 10:31