Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Szymon Giżyński


Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 09:35

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 09:30

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 10:24

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 14:15

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Szymon Giżyński:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie! Chciałbym skierować pytanie do pani premier, ponieważ dotyczy ono sytuacji w koalicji i różnego ustosunkowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 14:36

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 18:06

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 17:47

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Szymon Giżyński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Czyż aforystyczna uwaga Jerzego Krzysztofa Lichtenberga, iż nikt nie umrze, zanim nie dokona czegoś rozumnego, nie dotyka przyczyny już siedmioletnich rządów koalicji PO-PSL? Dziękuję uprzejmie. (Oklaski) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 22:12

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1412) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 1480). Poseł Szymon Giżyński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jednym z głównych założeń, a z perspektywy kilkunastu lat... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 12:46

Zobacz także:Poseł Szymon Giżyński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku (druk nr 1462) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 1556). Poseł Szymon Giżyński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Prezesie! Jak pan prezes ocenia po roku funkcjonowania wprowadzone 1 czerwca 2012 r. przepisy dotyczące procedury kontrolnej?... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 11:45

Zobacz także: