Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Stanisław Wziątek


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marcin Kierwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 16:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o Agencji Wywiadu (druk nr 2294) - o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 16:04


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Wysłuchanie opinii ekspertów w sprawie oceny konstytucyjności zmiany regulaminu Sejmu w zakresie dotyczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-18 12:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Rozpatrzenie Informacji Prokuratora Generalnego o wnioskach w sprawie zarządzenia i utrwalenia rozmów bądź zarządzenia kontroli operacyjnej (druk nr 1229). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 18:01