Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Stanisław Szwed


Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed, Janusz Śniadek - pytanie z 9 lipca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed i Janusz Śniadek - PiS w sprawie wielkości środków na kontach funduszu emerytalnego zgromadzonych przez osoby ubezpieczone w ZUS, które w latach 2010-2015 zmarły, a przed śmiercią pobierały renty z tytułu niezdolności do pracy Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-09 11:17


Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed - pytanie z 27 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed - PiS w sprawie problemów związanych z pomocą finansową oraz usługami dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi oraz propozycji ustawowych i finansowych, jakie ma rząd dla rodzin z osobami niesamodzielnymi w związku z projektem nowego budżetu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 11:41


Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska i Beata Mazurek - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska i Beata Mazurek - PiS w sprawie dramatycznej sytuacji ludzi młodych spowodowanej brakiem pracy, niskimi płacami i emigracją zarobkową Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 21:08


Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed, Beata Mazurek i Józefa Hrynkiewicz - pytanie z 4 marca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed, Beata Mazurek i Józefa Hrynkiewicz - PiS w sprawie problemów emerytów, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i którym zawieszono emerytury w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., ze względu na kontynuowanie zatrudnienia oraz przyczyn... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 11:57


Beata Mazurek, Anna Zalewska i Stanisław Szwed - pytanie z 19 lutego 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Beata Mazurek, Anna Zalewska i Stanisław Szwed - PiS w sprawie wprowadzenia pielęgniarek do systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 11:31Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska, Marek Ast i Maria Zuba - pytanie z 6 listopada 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisław Szwed:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dnia 21 października Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargę posłów Prawa i Sprawiedliwości na ustawę dotyczącą przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Jednoznacznie stwierdził, że nie można różnicować opiekunów osób... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 11:24Józefa Hrynkiewicz, Stanisław Szwed i Elżbieta Rafalska - pytanie z 8 maja 2014 r.

15 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Józefa Hrynkiewicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Artykuł 20 ustawy z dnia 11 maja 2002 r. stanowi, iż do dnia 31 grudnia 2013 r. minister właściwy do spraw pracy przygotuje program na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 09:58Pytania w sprawach bieżących - 3 kwietnia 2014 r.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisław Szwed:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pod tym pytaniem mogliby się podpisać wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim rodzice protestujący od kilkunastu dni tutaj, w polskim parlamencie, jak również opiekunowie osób dorosłych, którzy dzisiaj koczują... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 10:36Poseł Stanisław Szwed - Zapytanie z dnia 20 marca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisław Szwed:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie ministrze, pan od wielu lat jest przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i to na pana, że tak powiem, spada odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. ZUS zarządza miliardami złotych i rada nadzorcza ma niesłychanie ważne zadanie, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-23 23:02