Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Stanisław LamczykStrona demonstracyjna. Zobacz pełne profile z okręgu 26 Gdynia:


Dane personalne:

Urodzony:
1957-08-12 , Brusy
Wykształcenie:
wyższe
Adres email:
[email protected]
Zawód:
politolog
Szkoła:
  • Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Wydział Mechaniczny, Knstrukcja i Eksploatacja Maszyn Roln. - magister inżynier (1984)
  • Uniwersytet Gdański, Organizacja i Zarządzanie (2002) - studia podyplomowe
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nauki Humanistyczne - doktor (2010)
Strona www:
http://www.lamczyk.pl/

Dane wyborcze:

Okręg wyborczy:
26 Gdynia
Wybrany dnia:
2011-10-09
Data ślubowania:
2011-11-08
Lista:
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Liczba głosów:
12664
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Staż parlamentarny
  • poseł VI kadencji
  • poseł V kadencji