Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Sławomir Kowalski


Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 14:58

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-15 21:07

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360). Poseł Sławomir Kowalski:     Dziękuję bardzo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 10:41

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Sławomir Kowalski:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Chciałbym usłyszeć odpowiedź na następujące pytanie: Jakie było uzasadnienie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją rozporządzenia ministra finansów wprowadzającego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 11:50

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Sławomir Kowalski:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Pani Minister! Straty, na które narażone są przedsiębiorstwa jako wystawcy opcji, były dość intensywnie dyskutowane na różnych forach z uwagi na fakt, że mogły prowadzić do upadłości części z nich, a co za tym idzie, mogło to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 11:06

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych    (druki nr 2603, 2421 i 2726). Poseł Sławomir Kowalski:     Dziękuję... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 20:33

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Sławomir Kowalski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mnie interesuje sprawa polityki i stosunków dwustronnych między Polską a Litwą. Jaka jest w tej chwili sytuacja? Jakie są nasze stosunki, jeśli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 08:39

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druki nr 1884 i 1935). Poseł Sprawozdawca Sławomir Kowalski:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 14:25

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-26 10:48

Zobacz także:Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1789 i 1837). Poseł Sławomir Kowalski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 12:46

Zobacz także: