Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 18:01Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 11:31Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 3077 i 3128). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić opinię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 11:19Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3003). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ten dotyczy także małych przedsiębiorców, jak słusznie zauważył jeden z moich przedmówców. Jeżeli 13 mld zł pozostanie w kieszeniach podatników, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 21:23Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3097 i 3098). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym twórczo rozwinąć odkrywczą myśl... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-23 08:29Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3029 i 3070). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku chciałbym powiedzieć, że stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 20:35Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 3035 i 3049). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 19:31Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej składam wniosek o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 21:16Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 3009). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oczywiście pozytywnie przyjmujemy przedłożone uregulowania, ale mamy jedną zasadniczą uwagę. Otóż to nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 18:20Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2972). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na pewno państwo nie może się uchylać od obowiązku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 17:26