Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).1. Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o:a) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2Referuje: przedstawiciele Komisji do Spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 14:08


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).1. Opinia Komisji Obrony Narodowej o:a) części budżetowej 29 – Obrona narodowa: - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, - dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;b) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 15:37


Komisja Finansów Publicznych (FPB) - cz. 1

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Konstanty Oświęcimski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:35


Komisja Finansów Publicznych (FPB) - cz. 1

„Interpretacja przepisów podatkowych dotyczących opcji walutowych w związku z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w spółce Zakłady Magnetyzowe „Ropczyce”.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 18:08


Komisja Finansów Publicznych (FPB) - cz. 2

„Interpretacja przepisów podatkowych dotyczących opcji walutowych w związku z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w spółce Zakłady Magnetyzowe „Ropczyce”.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 19:22


Komisja Finansów Publicznych (FPB) - cz. 2

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Konstanty Oświęcimski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 20:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (druki nr 2736 i 2804). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 11:02


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o obligacjach (druk nr 2735) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Wiesław Janczyk. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 12:19


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).1. Opinia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o:a) części budżetowej 28 - Nauka, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu nauki z zał. nr 4 i 15, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 14:07


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).1. Opinia Komisji Infrastruktury o:a) części budżetowej 17 – Administracja publiczna, dział 710, w zakresie rozdziałów: - 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, - 71021 – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, b) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 15:35