Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zawadzki


Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 22:39

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 17:49

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego wynikających z procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 13:37

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-25 16:30

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Ryszard Zawadzki:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ostatnim czasie w środkach masowego przekazu sygnalizowane były przypadki - rzadkie, okolicznościowe przypadki - pochopnego stosowania przez sądy środków skutkujących ingerencją we władzę rodzicielską, zmierzających do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 12:05

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Ryszard Zawadzki:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszystkie biblioteki publiczne należą do gmin. To samorządy zapewniają im środki na utrzymanie i działalność. Kondycja finansowa i przeznaczenie odpowiednich środków dla instytucji kultury są często... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:00

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Ryszard Zawadzki:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie wybiega poza zakres projektu omawianej ustawy, chciałbym jednak skorzystać z okazji,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:50

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338). Poseł Ryszard Zawadzki:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam kilka uwag. Pierwsza uwaga dotyczy art. 4 ust. 1 pkt 5, gdzie przewiduje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 13:14

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Ryszard Zawadzki:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Szanując prośbę pana marszałka, skupię się na dwóch krótkich pytaniach. W związku z tym, że pojawiają się zarzuty dotyczące działania czy też awaryjności systemu rejestrów państwowych i aplikacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 17:29

Zobacz także:Poseł Ryszard Zawadzki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Ryszard Zawadzki:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszy stwierdzenie, które padło dzisiaj z ust pana ministra spraw zagranicznych, iż dyplomacja polska konsekwentnie wspiera zagraniczną ekspansję polskich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:31

Zobacz także: