Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Romuald Ajchler


Data wpływu W sprawie
2015-04-29 w sprawie wynagrodzenia pracowników administracji
2015-03-13 w sprawie modernizacji linii kolejowej nr E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie
2014-12-15 w sprawie zbycia przez PKP SA ośrodka wczasowego w Sierakowie pomimo wystąpienia starosty międzychodzkiego o przejęcie ww. nieruchomości
2014-09-05 w sprawie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
2014-08-18 w sprawie trudnej sytuacji rolników zajmujących się produkcją owoców miękkich w Polsce
2014-07-10 w sprawie wykonywania zawodu technika analityki medycznej
2014-07-10 w sprawie stosowania opłat przez gminy w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2014-06-05 w sprawie obsługi wniosków w ramach działania 312: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, przekazanych do weryfikacji w Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Kielcach
2014-03-21 w sprawie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
2014-03-21 w sprawie interpretacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
2014-03-14 w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce
2014-02-03 w sprawie oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw
2013-10-28 w sprawie wprowadzenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 grupy nowych beneficjentów byłych pracowników PGR
2013-10-07 w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 24 w miejscowości Lubosz, gm. Kwilcz
2013-10-07 w sprawie możliwości pomocy rodzinom wielodzietnym w związku z wejściem nowej tzw. ustawy śmieciowej
2013-10-07 w sprawie naruszenia przez ZUS zasady równości wobec prawa, która jest gwarantowana wszystkim obywatelom w art. 32 Konstytucji RP
2013-08-19 w sprawie upadłości firmy Christianapol w Łowyniu
2013-08-19 w sprawie wykorzystywania infrastruktury NFZ do promocji prywatnych przedsięwzięć
2013-07-24 w sprawie zwolnień grupowych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA
2013-07-22 w sprawie nieprawidłowej waloryzacji składek i kapitału początkowego stosowanej przez ZUS w odniesieniu do osób, które prawo do świadczenia emerytalnego nabywają w miesiącu czerwcu lub osób, które w czerwcu składają wniosek o ponowne przeliczenie emerytury
2013-06-10 w sprawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
2013-05-24 w sprawie działań służb państwowych na rynku hazardu w Polsce
2013-04-15 w sprawie zakazu palenia w budynkach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
2013-03-18 w sprawie likwidacji linii kolejowych w kraju, w tym w pow. międzychodzkim
2013-01-15 w sprawie ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych