Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Roman Kotliński


Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Pani Minister! Mam kilkadziesiąt pytań, ale nie wiem, ile uda mi się zadać.     Po pierwsze, dlaczego jednostki Kościoła katolickiego są głównymi beneficjentami konkursów na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44, 134 i 134-A) - trzecie czytanie. Poseł Roman Kotliński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym naświetlić Wysokiej Izbie, uświadomić jej, na co są przekazywane pieniądze... (Gwar na sali)     (Poseł Stefan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-30 18:40Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan powiedział, a właściwie premier Tusk powiedział, że dzięki dofinansowaniu przez Polskę funduszu walutowego Polska będzie pełniej uczestniczyła w procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o strefę euro.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polacy żyją nie tylko z budżetu centralnego, żyją również z budżetów lokalnych, samorządowych, które są w katastrofalnym stanie. Samorządy są totalnie zadłużone, brakuje pieniędzy na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cieszymy się bardzo, że pan premier aspiruje do bycia w nowoczesnej Europie, do zasiadania przy europejskim stole. Jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23