Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Roman Kaczor


Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266). Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko klubu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 10:37

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:06

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2899 oraz 2913). Poseł Roman Kaczor:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 19:09

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2620 i 2758). Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo o aktach stanu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 20:44

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2470 i 2523). Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 07:54

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw,   2) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw    (druki nr 1381, 2192 i 2462). Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 09:17

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2243 i 2322). Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 13:50

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2096 i 2103). Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 22:42

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1066 i 1932). Poseł Roman Kaczor:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 18:54

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Roman Kaczor:     Panie Ministrze! Mam pytanie: Jak pan zapatruje się na wprowadzenie zmian w działalności spółek Skarbu Państwa, które obwarowały się tzw. spółkami córkami o zupełnie innym profilu działalności aniżeli ten, który jest ich główną działalnością? W tym pytaniu chciałbym podać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 18:44

Zobacz także: