Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Robert Kropiwnicki


Data wpływu W sprawie
2015-08-13 w sprawie przyznawania prawa stałego pobytu osobom ubiegającym się o status uchodźcy
2015-07-20 w sprawie waloryzacji płac dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2015-06-26 w sprawie konieczności objęcia funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytur mundurowych
2015-05-15 w sprawie kary ograniczenia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego
2015-04-07 w sprawie umożliwienia lekarzom certyfikowanym w zakresie sportu przeprowadzania badań lekarskich osób uprawiających sport powyżej 23. roku życia
2015-04-07 w sprawie zniesienia obowiązku składania druku SD-Z2 jako warunku zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
2015-01-20 w sprawie II etapu remontu dworca kolejowego w Legnicy
2014-09-22 w sprawie likwidacji Urzędu Pocztowego w Bolkowie
2014-03-14 w sprawie Muzeum Narodowego w Krakowie
2013-12-27 w sprawie dalszego funkcjonowania ogniw Sekcji Kontroli Ruchu i Obsługi Zdarzeń Drogowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu potocznie zwanych Policją autostradową
2013-11-22 w sprawie punktów konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług
2013-11-22 w sprawie możliwości zakupu biletów na pociągi PKP IC na stacjach lokalnych
2013-10-14 w sprawie likwidacji Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii
2013-07-26 w sprawie wynagrodzeń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2013-07-12 w sprawie bezpieczeństwa turystów na tatrzańskim szlaku Orla Perć
2013-07-12 w sprawie odpowiedzialności za bezpieczeństwo na boiskach sportowych ogólnodostępnych
2013-07-12 w sprawie podwyższenia kwoty kredytu studenckiego
2013-07-12 w sprawie organizowania przedszkoli w zakładach pracy
2013-07-12 w sprawie przekształcenia ratownictwa medycznego w służbę publiczną
2013-04-15 w sprawie regulowania zasad monitorowania przestrzeni publicznej
2013-04-15 w sprawie działań promocyjnych młodzieżowych rad miejskich jako organów konsultacyjnych samorządów
2013-04-15 w sprawie udziału nauczycieli w wyborach uczniów do organów samorządu uczniowskiego
2012-11-29 w sprawie ujęcia w Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94"
2012-11-29 w sprawie opłat za egzaminy poprawkowe, warunkowe zaliczenie roku i kolejne powtarzanie roku studiów w uczelniach państwowych
2012-11-12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski