Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • wojciechziemniak


Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zaproponowana zmiana w ustawie o usługach turystycznych jest bardzo ogólna i wprowadzenie wyłącznie treści... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-17 10:26

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Odnośnie do omawianego tutaj projektu wielu ustaw mam pytania dotyczące ustawy o urzędach i izbach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 21:06

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym odnieść się do art. 22ad projektowanej ustawy, gdzie w ust. 2 jest zapisane, że rada pedagogiczna szkoły podstawowej za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 21:23

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi interpretacjami przepisów dotyczących przydzielania dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole godzin ponadwymiarowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 11:39

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga (druki nr 1784 i 1922). Poseł Wojciech Ziemniak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie w Wielkopolsce, dlatego chciałbym wyrazić swoje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 17:19

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 12 września 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Wojciech Ziemniak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pytanie do pana ministra: Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, mając na uwadze apel rzecznika praw dziecka, przewiduje możliwość objęcia programem ˝Wyprawka szkolna˝ także dzieci, które rozpoczynają... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-15 15:58

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które nakładają na SOR-y obowiązek posiadania lądowiska dla helikopterów. Lądowisko, jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 08:01

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 23 maja 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W związku z trudną sytuacją finansową spółki Polskie Linie Lotnicze LOT i złożonym przez PLL LOT planem restrukturyzacji spółki w środowiskach związanych z turystyką pojawiły się obawy dotyczące możliwych likwidacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-27 15:24

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! W roku 2012 zakończono bardzo dobry rządowy program budowy boisk typu ˝Orlik˝, którego efekty widoczne są w wielu miastach oraz małych miejscowościach całej Polski. Boiska te doskonale pełnią swoją funkcję, tworzą spójną infrastrukturę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-11 11:14

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ (druk nr 616) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 699). Poseł Wojciech Ziemniak:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-23 11:04

Zobacz także: