Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • tomaszgorski
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 756). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 09:44Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (druki nr 976 i 983). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 21:23Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach (druki nr 974 i 982). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić opinię na temat uchwały Senatu w sprawie ustawy o odpadach, druk nr 974,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 21:06Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 928). Poseł Tomasz Górski:     Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja oczywiście mam bardzo krytyczny stosunek do podnoszenia jakichkolwiek podatków, szczególnie w sytuacji, kiedy osoby o najwyższych dochodach jednak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 20:50Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druki nr 382 i 790). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Solidarnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 15:02Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r.,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 22:53Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

34 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druki nr 769 i 774). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

32 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 771 i 775). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie. Czy wnioskodawcy, a także rząd, dokonali głębokiej analizy, jak to wygląda w krajach Unii Europejskiej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r.˝ (druk nr 446) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 471). Poseł Tomasz Górski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 23:03Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk nr 382). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska chciałbym się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46