Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • tomaszgorski
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druki nr 965 i 1020). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Solidarna Polska przedstawić opinię w sprawie sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 21:45Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 903 i 1017). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Solidarnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 21:24Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

34 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druki nr 769 i 774). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-08 10:19Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r. (druki nr 938 i 1016). Poseł Tomasz Górski:     Tak, tak.     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 23:48Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1000 i 1009). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 23:48Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1002 i 1010). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 22:40Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (druk nr 1001). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Solidarna Polska wobec projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (druk nr 1001).     Jak czytamy w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 20:43Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 754). Poseł Tomasz Górski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu posłów z Solidarnej Polski mam zaszczyt odnieść się do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny zawartego w druku sejmowym nr 754.     Klub Solidarna Polska,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 09:44Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 756). Poseł Tomasz Górski:     Szanowni Państwo! Już w wystąpieniu klubowym odniosłem się z pewną sympatią do tego projektu ze względu na to, że oczywiście problem bezczynności w postępowaniu administracyjnym jest bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 09:44Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (druk nr 891). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 09:44