Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • tomaszgorski
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,   2) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego   (druki nr 1383, 1703 i 2124). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-23 10:52Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   1) obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,   2) poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 10:10Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 1864 i 1870). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Solidarna Polska będzie głosowała zgodnie z rekomendacją komisji, jednak dostrzegamy potrzebę napisania tak naprawdę całej ustawy na nowo. Liczymy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-12 18:22Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 939 i 1428). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra, bo mam wrażenie, że polityka prorodzinna rządu była wprowadzana na raty... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 13:45Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. Ten projekt ustawy możemy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy to jak ludzie młodzi mają pozyskać nowe mieszkanie i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 13:09Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem do tej Umowy, podpisanych w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-17 10:25Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

25 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1332). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest to kolejny projekt opozycji, natomiast w tym Sejmie widzę bardzo mało projektów rządowych idących w kierunku likwidacji barier (Oklaski) prowadzenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-15 11:55Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,   3) rządowym projekcie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-29 08:24Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,   3) rządowym projekcie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-28 12:48Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia (druk nr 1292). Poseł Tomasz Górski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. Panie ministrze, jakiś czas temu Solidarna Polska wnioskowała o odblokowanie środków leżących na koncie Funduszu Pracy. Padły wtedy ze strony ministerstwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 09:04