Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • tomaszewski


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 17:21Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2713) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2802). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 15:41Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! W ustawie o Karcie Dużej Rodziny jest również mowa o kosztach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 14:25Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Uruchomienie Pendolino z Wrocławia do Warszawy trasą Centralnej Magistrali Kolejowej spowoduje likwidację wszystkich zwykłych InterCity jadących zarówno przez Leszno, jak i Poznań, ale także bezpośrednie połączenia straci z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 12:16Romuald Ajchler i Tadeusz Tomaszewski - pytanie z 4 grudnia 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Romuald Ajchler:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, głównie chodzi o ustawę o ustroju rolnym państwa.     Ustawa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 10:22Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druki nr 2905 i 2946). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zapytać pana ministra o założenia, które przesłał minister finansów. Czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:24Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druki nr 2905 i 2946). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dzisiejsza nowelizacja ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników to kolejny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:14Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Korzystając z obecności pana ministra, chciałbym zapytać o prace nad nowelizacją prawa dotyczącą tzw. dopalaczy.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 10:27Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 28 listopada 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Z tej trybuny pani minister mówiła, że to jest rozwiązanie jednoroczne. Mamy sytuację, że po raz trzeci rząd... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-29 07:55Anna Bańkowska, Tadeusz Tomaszewski i Jerzy Wenderlich - pytanie z 27 listopada 2014 r.

15 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Od 38 dni trwa protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli. Pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych domagają się, po pierwsze, zaprzestania zastraszania pracowników i mobbingu wobec pracowników, zmiany ich zdaniem chorego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 13:03