Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • tomaszewski


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 13:52Anna Bańkowska, Tadeusz Tomaszewski - konferencja z 18 lutego 2015 r.

Konferencja prasowa KP SLD SLD - Biuro Prasowe Klubu Anna Bańkowska, Tadeusz Tomaszewski (SLD) oraz opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 14:28Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-06 12:43Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 16 stycznia 2015 roku.

34 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2851) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2993). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 10:55Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druki nr 3009 i 3022). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w opinii adresowanej do pana ministra m.in.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 11:46Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druki nr 3009 i 3022). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 11:34
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pan marszałek Zych jako przewodniczący Zgromadzenia Narodowego wie, że uchwalając konstytucję z 1997 r., wprowadziliśmy zapis mówiący o tej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 14:52Tadeusz Tomaszewski i Anna Bańkowska - pytanie z 18 grudnia 2014 r.

4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza zasiłek pielęgnacyjny. Ten zasiłek pielęgnacyjny dotyczy dzieci do 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostałych osób o znacznym stopniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 09:52Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 17:28