Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • tadeuszarkit
  • wystapienia


Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 23 listopada 2012 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o odpadach (druki nr 456, 853 i 853-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Podczas drugiego czytania zostały zgłoszone trzy poprawki do projektu ustawy o odpadach. Komisja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 15:29Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach. Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panowie Ministrowie! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Bardzo króciutko chciałbym powiedzieć, ponieważ te problemy ciągle... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-20 10:13Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach (druki nr 974 i 982). Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-19 20:01Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach (druki nr 974 i 982). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pozwolę sobie odnieść się do dwóch poruszanych kwestii: odpadów medycznych niebezpiecznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-19 20:01Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 631). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Niedawno uchwaliliśmy nowelizację Prawa geologicznego i górniczego i, jak tutaj któryś z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 631). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie jest do pana prokuratora generalnego. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do pana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 542). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy jest podyktowana potrzebą dalszego dostosowania obowiązujących przepisów do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 23:03Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 245). Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiona propozycja jest... (Gwar na sali) Poseł Tadeusz Arkit:     Dziękuję,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05