Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • swietokrzyskie
  • wystapienia


Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r., w szczególności zaś: - funkcjonowania aplikacji Źródło, za pośrednictwem której gminy pozyskują dane o zmianach w ewidencji ludności i związanych z nią problemach przy sporządzaniu spisu wyborców; - braku szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury przechowywania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 11:01Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 11:34Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 10:57Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 10:16Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3274 i 3282). Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury - po posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. - wnosi, aby Sejm poprawki Senatu 1. i 3. przyjął,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 14:17

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (druki nr 3056 i 3243). Poseł Romuald Garczewski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 20:41

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) (druki nr 3198 i 3242). Poseł Artur Gierada:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 20:25

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269). Poseł Marek Gos:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie do pana ministra. W związku z tym, że negatywne jest stanowisko rządu wobec wniosku mniejszości w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 19:01

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269). Poseł Marek Gos:     Dziękuję, panie marszałku.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 18:55

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3226). Poseł Marek Gos:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! W zasadzie o podobną kwestię chcę zapytać, bo nie doczytałem może albo nie zrozumiałem. Czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 18:23

Zobacz także: