Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • swietokrzyskie
  • wystapienia


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o: - senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 09:37

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Poseł Halina Olendzka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani poseł sprawozdawcy. Wszyscy wiemy, że nam się klimat zmienia, że jest coraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 14:07

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druki nr 3151 i 3418). Poseł Mirosław Pawlak:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie będę używał sformułowań ˝wyście˝, ˝myśmy˝. Po prostu zabiorę głos w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 13:57

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443). Poseł Artur Gierada:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeszcze raz bardzo gorąco chciałbym podziękować wszystkim klubom za pracę przy tym projekcie ustawy, za dzisiejsze wnioski. W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-13 14:42

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443). Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki przedstawić sprawozdanie zawarte w druku 3443 o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-13 11:04

Zobacz także:Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-11 23:56Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-11 16:11Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 20:59Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 14:50

Zobacz także: