Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • spc
  • str


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 08:32


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 1146, 1151 i 2464). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 13:30


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk nr 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Waldy Dzikowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 19:00


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały – w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu – o wspólnym rozpatrzeniu projektów ustaw: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk nr 1146) oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 12:01


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw (druk nr 1351).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk nr 1146).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 16:30


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 483). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 08:00


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 292 i 401). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-23 14:30


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Ligia Krajewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-10 13:58


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292) - uzasadnia Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 12:00