Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • wielkopolskie


Poseł Krystyna Łybacka - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Krystyna Łybacka:     Rozumiem, że pan minister Bucior mógł nie odpowiedzieć na pytania większości... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Krystyna Łybacka - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Krystyna Łybacka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam uprzejme pytanie. W projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Krystyna Łybacka - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35). Poseł Krystyna Łybacka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Inicjatywa prezydenta, która dokonuje zmiany w obecnej ustawie Prawo o zgromadzeniach, tak naprawdę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Tadeusz Tomaszewski - Zapytanie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Ostatnio, uczestnicząc w spotkaniu członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gnieźnie, chorzy na cukrzycę wyrażali swoje ogromne zaniepokojenie tzw. ustawą refundacyjną, która, ich zdaniem, wprowadzi znaczącą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Romuald Ajchler:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wszyscy na tej sali wiedzą, ale przypomnę, że w 2004 r. wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i miałem okazję w tamtym czasie być w Sejmie, pracować nad aktami prawnymi, które dawały prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 70). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rzeczywiście to uzasadnienie jest dość ciekawe i, można powiedzieć, przerzuca całą odpowiedzialność na administrację, czyli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 38 i 67). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rozpatrujemy dzisiaj poselski projekt nowelizacji ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 38 i 67). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą z art. 92 wynika, że placówkę opiekuńczo-wychowawczą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo Ministrowie! Plan finansowy Funduszu Pracy po raz kolejny przewiduje stosunkowo niskie środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia. W tym roku w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Romuald Ajchler:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem posłem już od pięciu kadencji, ale takiej dyskusji nad budżetem jeszcze nie słyszałem. Chcę wyrazić protest przeciwko temu, bo poza kolejnością może wejść minister. Dla mnie jednak minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23