Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • wielkopolskie


Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144). Poseł Romuald Ajchler:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Otóż ta ustawa jest właściwie ustawą precedensową i można by się zgodzić na jej funkcjonowanie, gdyby było ono ograniczone... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 12:30Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Pani Minister! Dyrektywa przewiduje również wymóg przechowywania kopii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 09:25Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 09:06Poseł Krystyna Łybacka - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Krystyna Łybacka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Recepta - z pieczątką czy bez, wypisana dobrze lub źle - jest rzeczą niezwykle istotną, ale aby ona mogła być przedmiotem naszej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 18:53

Zobacz także:Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Sojusz Lewicy Demokratycznej 5 stycznia złożył projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 18:53Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Romuald Ajchler:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Premierze! Otóż będę kontynuował temat, który poruszył pan poseł Cezary Olejniczak. Rzeczywiście, jeżeli na dzień dzisiejszy nie zmienicie państwo sytuacji, jaka w chwili obecnej zapanowała, szczególnie w rolnictwie - jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 15:27Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Premierze! Władze samorządowe są bardzo ważnym elementem władzy publicznej, konstytucyjnym elementem władzy publicznej i mają prawo się wypowiadać również w sprawach, które ich dotyczą. Chodzi o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 15:27Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Romuald Ajchler:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Panie ministrze, otóż na samym początku swojego wystąpienia pan mówił o programach. Ujście, obwodnica Piły i Obornik - rokrocznie panu zadaję pytanie, a kwestia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 14:05Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-27 18:56Poseł Tadeusz Tomaszewski - Zapytanie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Tadeusz Tomaszewski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Rząd po raz trzeci podejmuje próbę prywatyzacji Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Adamów. Poprzednie próby nie powiodły się. W tej chwili ten proces, przynajmniej w drugim etapie, dobiega... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-27 14:20