Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej
  • zachodniopomorskie


Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań ˝Programu dla Odry - 2006˝ w roku 2011 (druk nr 573) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1088). Poseł Stanisław Wziątek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Dobry... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 17:49Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 780 i 1021). Poseł Stanisław Wziątek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-20 11:15Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 780 i 1021). Poseł Stanisław Wziątek:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panowie Ministrowie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-20 10:59Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 19:56Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 742) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 796). Poseł Stanisław Wziątek:     Dziękuję... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-08 12:18Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 742) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 796). Poseł Stanisław Wziątek:     Szanowny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-08 12:03Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1015). Poseł Stanisław Wziątek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Gmina to wspólnota mieszkańców. Wspólnota wybiera swojego przedstawiciela po to, żeby zarządzał majątkiem gminnym, żeby rozwiązywał problemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 18:47
Poseł Stanisław Wziątek - Zapytanie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisław Wziątek:     Dziękuję bardzo, panie marszałku. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to bardzo precyzyjna odpowiedź.     Panie Ministrze! Jestem przekonany, że nie muszę pana informować o tym, jak wielkie i to negatywne emocje wzbudza w społeczeństwie Szczecina i całego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 11:09