Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • skowronska


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego: 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 1625 i 1691). 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 1626 i 1681). Poseł Krystyna Skowrońska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 21:40

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,   4) poselskim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 09:03

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Zapytanie z dnia 25 lipca 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam jedną, wydawałoby się, bardzo drobną sprawę, która dotyczy tego, co powinno na co dzień cechować ludzi - chodzi o życzliwość. Prawdopodobnie nie potrzeba byłoby żadnych przepisów, gdyby nasza ludzka życzliwość dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 12:56

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1575). Poseł Krystyna Skowrońska:     Pani Marszałek! Chciałam bardzo serdecznie poprosić o ten głos i sprostować.     Relacja długu do PKB jest wskaźnikiem obiektywnym i wskaźnik ten jest niezależny i niezwiązany z żadnym innym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 21:02

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1575). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W trudnej sytuacji liczy się na poważną debatę, ale niestety na tej sali dzisiaj poważnej debaty nie było.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 20:21

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

12, 13 i 14 punkt porządku dziennego:   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-27 21:45

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1512 i 1548). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Na pewno zakończyliśmy etap implementacyjny dyrektywy o pieniądzu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-17 09:16

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1512 i 1548). Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Finansów Publicznych chciałabym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 22:52

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1328) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1426). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Rzecznik! Panie i Panowie Posłowie! Zwracam się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-13 11:49

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Zapytanie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Pani Minister! W ostatnim okresie przez Polskę przetoczyły się nawałnice z deszczem i gradem. Wiele gospodarstw zostało zalanych i zniszczonych. Zostały zniszczone uprawy rolne i budynki gospodarcze. Chcę zapytać panią minister, bo pana ministra nie ma, na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 21:15

Zobacz także: