Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • skowronska


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Krystyna Skowrońska:     Chciałabym zabrać głos, panie marszałku, w trybie sprostowania.     Chciałabym, żeby państwo na tej sali,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 09:30

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Krystyna Skowrońska:     Chciałabym, panie marszałku, udzielić dodatkowych odpowiedzi albo ustosunkować się do wypowiedzi państwa posłów.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 09:27

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Krystyna Skowrońska:     Dziękuję bardzo.     Uprzejmie proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 09:06

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Szanowna Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Finansów Publicznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 08:56

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 2045 i 2079). Poseł Krystyna Skowrońska:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Pan przewodniczący komisji Dariusz Rosati przedstawił, jaka była decyzja Komisji Finansów Publicznych w sprawie poprawek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 08:21

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Zapytanie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Krystyna Skowrońska:     Dziękuję, panie marszałku.     Pan marszałek powiedział o kolejności, ale z uwagi na to, że zagadnienie jest skomplikowane, dzielimy to pytanie na dwie części. A zatem przystępuję do pytania.     Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim okresie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-27 08:39

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 16:18

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 758 i 1773). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowni Panowie Marszałkowie! Panie i Panowie Posłowie! Zajmowałam się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 21:50

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 2003 i 2005). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałabym odnieść się do słów,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-16 09:25

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 2003 i 2005). Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałabym Wysokiej Izbie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-16 08:18

Zobacz także: