Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druki nr 1331 i 1596). Poseł Edward Siarka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Muszę podziękować panu marszałkowi za wyjaśnienie tej kwestii, bo miałem podobne wątpliwości, czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 15:08Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1637). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 18:24Poseł Edward Siarka - Zapytanie z dnia 12 września 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Odnosząc się do wypowiedzi pana ministra, chciałbym zapytać jeszcze bardzo konkretnie o sprawę, która jest zawarta w naszych pytaniach, mianowicie o to, jak wygląda sprawa zapisów statutu Polskich Kolei... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 10:59
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1526). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach, zawartego w druku nr 1526.     Omawiany dziś... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 15:47
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rzeczywiście pytanie, które tutaj zadał pan poseł, jest pytaniem w jakiś sposób zasadnym. Zawsze, kiedy mówimy o kwestiach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 18:52Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 18:34Poseł Edward Siarka - Zapytanie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Muszę powiedzieć, że z zainteresowaniem słuchałem pana wypowiedzi, która, wbrew temu, co byśmy sądzili, tak na dobrą sprawę jeszcze bardziej skłania nas do zadawania pytań, ponieważ cały ten proces prywatyzacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 12:19Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 10:33