Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:   2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1766).   3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1767).   4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 2252).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 12:46
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o petycjach. W pierwszej chwili, muszę przyznać, kiedy zacząłem czytać przedłożony projekt ustawy, miałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 20:03Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2180). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy.     Istota tego krótkiego projektu zmian... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 18:07
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druki nr 1990 i 2121). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 12:35
Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 11:29Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 1726 i 1989). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu, Solidarnej Polski, mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 14:07Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1066 i 1932). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarnej Polski mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 09:57