Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym odnieść się do poselskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 18:01

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (druki nr 2935 i 3180). Poseł Józef Racki:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 16:58

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym na wstępie powiedzieć, że nie jest to stanowisko ani projekt ustawy rządowy. Jest to projekt ustawy Komisji Infrastruktury, która... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 15:06

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pan poseł Chmielowski słusznie zauważył, że ta ustawa nie dotyczy tych, którym już wcześniej zabrano prawo jazdy i którzy je posiadali.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 13:14

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Zabierając głos z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcę powiedzieć, że pozytywnie odnosimy się do przedłożonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:09

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Ministrowie! Z upoważnienia grupy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego uzasadnię potrzebę zmiany ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:07

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2710 i 3024). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 17:06

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791, 2961 i 2961-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania do Komisji Infrastruktury wpłynęło 10 poprawek. Poprawki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 21:35

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ustawa daje samorządom możliwość, a nie obowiązek realizacji celu publicznego poprzez budowę czy rozbudowę kolei.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:36

Zobacz także: