Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • racki
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-25 21:14

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-20 13:44

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-15 13:37

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-15 07:48

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 11:58

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 3296 i 3442). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 11:11

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 3233 i 3278). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 10:07

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 18:21

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 3187 i 3267). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 13:18

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do uchwały Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 22:25

Zobacz także: