Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psn


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:00


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja na temat przygotowań do inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów - przedstawia Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej poseł Michał Szczerba oraz przedstawiciele organizacji senioralnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 14:15


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o osobach starszych (druk nr 3838) - uzasadnia poseł Michał Szczerba. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-02 15:05


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Dyskusja nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o osobach starszych – kontynuacja - przedstawia przewodniczący Komisji poseł Michał Szczerba. Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 14:36


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na temat: ochrona zdrowia wobec wielkich zespołów geriatrycznych - referuje Minister Zdrowia oraz Prezes NFZ.Informacja Ministra Zdrowia na temat: rola badań klinicznych w profilaktyce zdrowotnej osób starszych - referuje Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 12:44


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia na temat rozwiązań opiekuńczych i leczniczych dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz dostępności usług ochrony zdrowia - referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Zdrowia.Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym - referuje Prezes... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 15:03


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja na temat działań na rzecz wzrostu zatrudnienia osób 50+. Analiza sytuacji i rekomendacje wynikające z raportu OECD „Lepsza praca wraz z wiekiem: Polska 2015” - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 11:07


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat założeń ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (porady prawne, informacja prawna) - referuje Minister Sprawiedliwości. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 12:07


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat przestrzegania praw osób starszych i podejmowanych inicjatyw i działań na ich rzecz - referują: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 14:00


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Sytuacja dochodowa osób starszych - referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Gospodarki, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 11:10