Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • wielkopolskie


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (druki nr 2935 i 3180). Poseł Józef Racki:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 16:58

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym na wstępie powiedzieć, że nie jest to stanowisko ani projekt ustawy rządowy. Jest to projekt ustawy Komisji Infrastruktury, która... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 15:06

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Po staropolsku, szczęść Boże! Dyskutujemy o rolnictwie, tak jeszcze w wielu rejonach Polski pozdrawiamy się wzajemnie, kiedy spotykamy się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 10:10

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pan poseł Chmielowski słusznie zauważył, że ta ustawa nie dotyczy tych, którym już wcześniej zabrano prawo jazdy i którzy je posiadali.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 13:14

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Zabierając głos z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcę powiedzieć, że pozytywnie odnosimy się do przedłożonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:09

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Ministrowie! Z upoważnienia grupy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego uzasadnię potrzebę zmiany ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:07

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 18:56

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiem bardziej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-26 08:15

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początku chciałbym wyrazić zdziwienie. Godzina 16, o której rozpoczynaliśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:50

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym podziękować za tę debatę. Jest to istotna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:43

Zobacz także: