Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • wielkopolskie


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Potrzeba poproszenia rządu o złożenie informacji o stanie bezpieczeństwa na polskich drogach wynika ze stanu faktycznego prawie dnia dzisiejszego. Codziennie słyszymy o wypadkach, wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, powodowanych przez kierowców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-17 07:37

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2494 i 2706). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Zanim odniosę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 11:06

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druki nr 2658 i 2673). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! 7 sierpnia 2014 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Senat do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 16:53

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.˝ (druk nr 2452) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2558). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 12:41

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Szanowne Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Panowie Ministrowie! Smutno jest, kiedy odbywa się debata i słychać takie słowa na sali.     (Poseł Marek Suski: To jest wasz druk, wojna atomowa...)     Pani marszałek, ja jestem młodym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-31 23:22

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chyba wszyscy widzimy, że autorytet prokuratury od kilku lat spada. Prokuratorzy mają służyć państwu, a nie destabilizować je poprzez przewlekłe prowadzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 11:40

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam następujące pytania do pana prokuratora. Czy nie uważa pan prokurator, że przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez posła bez uprzedniej zgody... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 10:16

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2532, 2532-A i 2630). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Debata to jest ta część, w której dyskutujemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 14:21

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

34 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (druki nr 2529 i 2585). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Widzę, że długo oczekiwane wystąpienie. Koledzy pytają, co na to PSL. Myślę, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 22:17

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

33 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2490 i 2506). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Senat zgłosił do ustawy Prawo energetyczne 5 poprawek. Poprawki te zostały rozpatrzone przez Komisję Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 09:17

Zobacz także: